Ekološke turistične kmetije

Oznako eko danes srečujemo že skorajda na vsakem koraku in v povezavi s sto in eno besedo (eko izdelek, eko hrana, eko pridelava, eko kmetija, ekoturizem, itd), zaradi česar človek nemalokrat dobi občutek, da gre zgolj za zlorabo eko oznake v izključno komercialne namene. Pa je temu res tako? Kako je z oznako eko, ko je govora o turizmu in turističnih kmetijah in kaj je sploh ekoturizem? O tem bo tekla beseda v nadaljevanju.

Ekoturizem, čigar začetki segajo že v osemdeseta leta, je ena najhitreje razvijajočih se panog turistične industrije, za katero je značilno, da ne posega v okolje ter ga ohranja takega kot je, obenem pa spodbuja tudi blaginjo lokalnega prebivalstva. Poleg tega promovira trajnostno uporabo biodiverzitete s pomočjo zagotavljanja delovnih mest, ozavešča turiste o okoljskih problemih ter neguje njihovo spoštovanje različnih kultur in človekovih pravic.

Žal, pa oznaka ekoturizem nima enotne definicije, saj jo različne vladne in nevladne organizacije za zaščito okolja, drugače definirajo, zaradi česar prihaja do tega, da jo pogosto zlorabljajo zgolj v propagandne namene. Nadaljnjo težavo pa predstavlja tudi poplava različnih oznak (kot so bioturizem, zeleni turizem, naravni turizem, ekološko odgovoren turizem), s katerimi pa se označujejo zgolj ekoturizmu sorodne turistične ponudbe. Zato bodite pri izbiri ponudbe, ki jo najdete pod oznako ekoturizem, skrajno previdni.

Z roko v roki z ekoturizmom pa gredo eko kmetije (tudi ekološke kmetije). To so kmetije, ki turistom ponujajo zdravo bivalno okolje ter kvalitetno domačo, ekološko pridelano hrano. In kot take tako predstavljajo čudovit primer sobivanja človeka in narave.

Ena od številnih kmetij, ki – s ciljem, da bi svoje obiskovalce osveščala in izobraževala o eko turizmu ter zdravem kmečkem načinu življenja – deluje do živali, ljudi in okolja odgovorno ter prijazno, sodeluje s podobnimi kmetijami v domačem in širšem okolju, se vključuje v vaške delovne akcije in sodeluje na družabnih srečanjih – je tudi Domačija Lojtrnik.

Ne spreglejte tudi naslednjih člankov: